JEŻ

Ogólna liczba: 3980

Kobiety: 1990

Mężczyźni: 1990

Ranga: 1246

Województwa
 1. MAŁOPOLSKIE / 660
 2. MAZOWIECKIE / 657
 3. PODKARPACKIE / 628
 4. ŁÓDZKIE / 558
 5. ŚLĄSKIE / 430
 6. DOLNOŚLĄSKIE / 220
 7. WIELKOPOLSKIE / 179
 8. ZACHODNIOPOMORSKIE / 146
 9. LUBELSKIE / 140
 10. LUBUSKIE / 94
 11. ŚWIĘTOKRZYSKIE / 69
 12. POMORSKIE / 69
 13. KUJAWSKO-POMORSKIE / 52
 14. OPOLSKIE / 39
 15. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / 34
 16. / 5
Powiaty:
 1. M.ST.WARSZAWA / 189
 2. WYSZKOWSKI / 165
 3. PIOTRKOWSKI / 164
 4. RZESZOWSKI / 122
 5. MIELECKI / 116
 6. LIMANOWSKI / 99
 7. TARNÓW / 88
 8. WROCŁAW / 86
 9. ŁÓDŹ / 82
 10. NOWY SĄCZ / 76
 11. DĘBICKI / 76
 12. PUŁTUSKI / 75
 13. TARNOWSKI / 74
 14. NIŻAŃSKI / 74
 15. NOWOSĄDECKI / 71
 16. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / 70
Gminy:
 1. GŁOGÓW MAŁOPOLSKI / 106
 2. SOMIANKA / 97
 3. LIMANOWA / 91
 4. M. TARNÓW / 88
 5. ROZPRZA / 77
 6. M. NOWY SĄCZ / 76
 7. M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / 70
 8. MIELEC / 60
 9. WYSZKÓW / 53
 10. LISIA GÓRA / 48
 11. M. CZĘSTOCHOWA / 48
 12. GORZKOWICE / 46
 13. M. KRAKÓW / 43
 14. M. KATOWICE / 40
 15. CHEŁMIEC / 39
 16. M. ZABRZE / 34

forma żeńska równa formalnie męskiej: Jeż

forma żeńska z sufiksem –owa, -ina/-yna: Jeżowa

forma żeńska z sufiksem –ówna, -anka: Jeżówna

inne: Jeżka

komentarz: Formant -owa tworzy nazwiska odmężowskie, zaś formant -ówna odojcowskie. Obecnie nazwiska w takim kształcie kobiety używają zwyczajowo. Nazwiska odmężowskie z formantem -ka znane są w języku mówionym.

 • Jeż, Jez RymNPol I 352
 • Balouezici cum his ... Ies, Neustrop 1136 SSNO II 484
 • Strennuum Laurencium Jes de Nouy Dwor 1427 SSNO II 485
 • Iohannes Gyesz ... puer Katherine Ieszowny 1492 SSNO II 485
 • Districtus Radomiensis ...Wolia Brudniowska, Anna Jeżowa 1569 AntrP II 117
 • Districtus Sochaczoviensis ... Dzierschowo, pars Petri Jesz ... pars Nicolai Jesz ... pars olim Georgii Jesz 1579 AntrP II 117
 • Z Anną Jezowną 1624 AntrP II 118
 • Starostwo wislickie ... wieś Łeka ... młynarz Stanisław Jesz 1660 AntrP II 117
 • Pani Piotrowa Jeska 1746 AntrP II 117
 • Stefan Jesz 1770 NZłot I 215
 • Laboriosorum Petri Jeż 1778 NBrań 216
 • Franciszkowi Jezowi 1785 AntrP II 117
 • Marie Jies 1874 NOpol 153

 • od wyrazu pospolitego
  • przezwiskowe
   Jeż od ap. jeż 'zwierzę owadożerne' Sstp, SXVI, SW, także jeż dziadowski 'kij żebraczy, obity na końcu skórą jeża dla obrony od psów' SW, lub też 'o człowieku ostro reagującym' por. NAp

 • niederywowane
 • Jeż

Jez

Wariant graficzny

Nazwisko częste w całej Polsce, bardziej popularne na południu (tarnobrzeskie, rzeszowskie, katowickie), a także na Mazowszu. Poza granicami Polski w formie adaptacyjnej Jez (bez znaku diakrytycznego), Jesch..

 • Słownik staropolskich nazw osobowych / rok: 1965/ tom: II
 • K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny / rok: 1999/ tom: I
 • D. Lech, Nazwy osobowe dziewiętnastowiecznych mieszkańców Opola / rok: 2004
 • P. Złotkowski, Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym / rok: 2017
 • L. B. Sudakiewicz, Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej / rok: 2011/ tom: I