Kontakt

INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK


al. Mickiewicza 31
31-120 Kraków

Dziękujemy za zainteresowanie Internetowym słownikiem nazwisk w Polsce (ISNP). Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że ISNP zawiera TYLKO nazwiska o największej liczbie użytkowników. Obecnie prace nad nim zostały ukończone. Od 2023 r. planowana jest kontynuacja ISNP - Słownik będzie stopniowo uzupełniany o nazwiska o mniejszej frekwencji (mniejszej liczbie użytkowników). Do opracowania pozostało jeszcze wiele tysięcy nazwisk. Ze względu na bardzo liczną korespondencję nie jesteśmy obecnie w stanie odpowiadać na Państwa listy.


e-mail: nazwiska@ijp.pan.pl