ZAKLIKA

Ogólna liczba: 273

Kobiety: 145

Mężczyźni: 128

Ranga: 19740

Województwa
 1. MAZOWIECKIE / 132
 2. LUBELSKIE / 34
 3. ŚWIĘTOKRZYSKIE / 25
 4. OPOLSKIE / 19
 5. ZACHODNIOPOMORSKIE / 17
 6. ŚLĄSKIE / 12
 7. ŁÓDZKIE / 11
 8. WIELKOPOLSKIE / 8
 9. KUJAWSKO-POMORSKIE / 5
 10. PODKARPACKIE / 5
 11. DOLNOŚLĄSKIE / 2
 12. LUBUSKIE / 2
 13. POMORSKIE / 1
Powiaty:
 1. WOŁOMIŃSKI / 75
 2. M.ST.WARSZAWA / 26
 3. LUBELSKI / 21
 4. OSTROWIECKI / 17
 5. RADOMSKI / 11
 6. BIAŁOGARDZKI / 9
 7. WĘGROWSKI / 8
 8. BRZESKI / 8
 9. ŁÓDŹ / 8
 10. KOŁOBRZESKI / 7
 11. LUBLIN / 7
 12. STALOWOWOLSKI / 5
 13. BYDGOSZCZ / 5
 14. BĘDZIŃSKI / 5
 15. OPATOWSKI / 5
 16. OPOLSKI / 4
Gminy:
 1. JADÓW / 57
 2. JABŁONNA / 11
 3. IŁŻA / 11
 4. BIAŁOGARD / 9
 5. LEWIN BRZESKI / 8
 6. BEMOWO / 8
 7. ŁOCHÓW / 7
 8. KLEMBÓW / 7
 9. KOŁOBRZEG / 7
 10. M. LUBLIN / 7
 11. WOŁOMIN / 6
 12. WOJCIECHÓW / 6
 13. BAŁTÓW / 6
 14. M. BYDGOSZCZ / 5
 15. ŁÓDŹ-GÓRNA / 5
 16. WESOŁA / 5

forma żeńska równa formalnie męskiej: Zaklika

forma żeńska z sufiksem –owa, -ina/-yna: Zakliczyna

forma żeńska z sufiksem –ówna, -anka: Zakliczanka

komentarz: Formant -yna tworzy nazwiska odmężowskie, zaś formant -anka odojcowskie. Obecnie nazwiska w takim kształcie znane są w języku mówionym.

 • brak poświadczeń w dostępnych nam źródłach historycznych

 • od wyrazu pospolitego
  • przezwiskowe
   Za-klik-a, od nienotowanego ap. klik, klicz 'zawołanie, okrzyk, hasło zwołujące rycerzy', por. NAp

 • derywowane
  • z końcówką fleksyjną w funkcji formantu
   Zaklik-a