CZYŻ

Ogólna liczba: 12292

Kobiety: 6235

Mężczyźni: 6057

Ranga: 278

Województwa
 1. ŚLĄSKIE / 3275
 2. MAZOWIECKIE / 1847
 3. PODKARPACKIE / 1125
 4. MAŁOPOLSKIE / 946
 5. WIELKOPOLSKIE / 869
 6. DOLNOŚLĄSKIE / 777
 7. ŁÓDZKIE / 621
 8. LUBELSKIE / 470
 9. ZACHODNIOPOMORSKIE / 460
 10. POMORSKIE / 421
 11. KUJAWSKO-POMORSKIE / 374
 12. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / 321
 13. ŚWIĘTOKRZYSKIE / 289
 14. LUBUSKIE / 216
 15. OPOLSKIE / 170
 16. PODLASKIE / 111
Powiaty:
 1. CIESZYŃSKI / 1021
 2. M.ST.WARSZAWA / 451
 3. MYSZKOWSKI / 259
 4. KRAKÓW / 240
 5. WROCŁAW / 220
 6. WODZISŁAWSKI / 220
 7. POZNAŃ / 212
 8. WIELUŃSKI / 211
 9. RADOMSKI / 196
 10. POZNAŃSKI / 196
 11. WYSZKOWSKI / 190
 12. RADOM / 181
 13. RZESZÓW / 168
 14. KATOWICE / 143
 15. BIELSKI / 135
 16. DĘBICKI / 134
Gminy:
 1. WISŁA / 315
 2. M. KRAKÓW / 240
 3. M. RADOM / 181
 4. M. RZESZÓW / 168
 5. SKOCZÓW / 156
 6. MYSZKÓW / 150
 7. M. KATOWICE / 143
 8. M. SZCZECIN / 132
 9. M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ / 129
 10. USTROŃ / 126
 11. WYSZKÓW / 123
 12. M. CZĘSTOCHOWA / 121
 13. M. BIELSKO-BIAŁA / 120
 14. GOLESZÓW / 119
 15. M. BYDGOSZCZ / 97
 16. CZECHOWICE-DZIEDZICE / 90

forma żeńska równa formalnie męskiej: Czyż

forma żeńska z sufiksem –owa, -ina/-yna: Czyżowa, Czyżyna

forma żeńska z sufiksem –ówna, -anka: Czyżówna, Czyżanka

inne: Czyżka, Czyżonka (forma gwarowa)

komentarz: Formant -owa tworzy nazwiska odmężowskie, zaś formant -ówna odojcowskie. Obecnie nazwiska w takim kształcie kobiety używają zwyczajowo. Natomiast nazwiska odmężowskie z formantami -ina-yna, -ka oraz odojcowskie z formantami -anka, -onka znane są w języku mówionym.

 • Keblouo, cuius possessores hii sunt ... Ciz, Sostros 1136 SSNO I 444
 • Pan Juszko Cziż 1454 SSNO I 444
 • Czyż 1517, XVII, XVIII AntrP I 341
 • Czyżyna 1564 AntrP I 341
 • Czyżowa 1568, XVII AntrP I 341
 • Czyżówna 1660 AntrP I 341
 • syn po małżonku Czyżu 1711 NZłot I 107
 • Laboriosorum Bartholomaei Czyż 1731 NBrań 171
 • Czyżka 1799 AntrP I 341
 • Anna Czyżonka 1819 GóSan 178
 • Martinus Czyż 1832 GóSan 138
 • Maria Zirz 1875 NOpol 129

 • od wyrazu pospolitego
  • przezwiskowe
   Czyż, od ap. czyż 'nazwa ptaka, czyżyk' Sstp, NAp. Zob. Czysz.

 • niederywowane
 • Czyż

Czyz, Czysz (zob.)

Czyz - odmianka graficzna, Czysz - wariant oddający wymowę (ubezdźwięcznienie w wygłosie)

Poza granicami Polski także w formach Czyz (bez znaku diakrytycznego), Czysch, Czysz (oddanie wymowy nazwiska).

 • Słownik staropolskich nazw osobowych / rok: 1965/ tom: I
 • Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku / rok: 2007/ tom: I
 • H. Górny, Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV-XIX w.) / rok: 2004
 • P. Złotkowski, Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym / rok: 2017
 • L. B. Sudakiewicz, Słownik nazwisk mieszkańców Ziemi Złotowskiej / rok: 2011/ tom: I