GÓRNIAK

Ogólna liczba: 8152

Kobiety: 4125

Mężczyźni: 4027

Ranga: 480

Województwa
 1. ŚLĄSKIE / 1272
 2. WIELKOPOLSKIE / 1135
 3. DOLNOŚLĄSKIE / 966
 4. MAZOWIECKIE / 949
 5. LUBELSKIE / 640
 6. PODKARPACKIE / 531
 7. ŁÓDZKIE / 454
 8. ZACHODNIOPOMORSKIE / 415
 9. KUJAWSKO-POMORSKIE / 308
 10. ŚWIĘTOKRZYSKIE / 300
 11. LUBUSKIE / 282
 12. MAŁOPOLSKIE / 266
 13. OPOLSKIE / 254
 14. POMORSKIE / 206
 15. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / 132
 16. PODLASKIE / 42
Powiaty:
 1. M.ST.WARSZAWA / 340
 2. CZĘSTOCHOWSKI / 259
 3. CIESZYŃSKI / 189
 4. WROCŁAW / 153
 5. SŁUPECKI / 152
 6. KONIŃSKI / 151
 7. ŁÓDŹ / 140
 8. LUBELSKI / 138
 9. BRZOZOWSKI / 130
 10. CZĘSTOCHOWA / 124
 11. LUBLIN / 119
 12. WARSZAWSKI ZACHODNI / 118
 13. PIASECZYŃSKI / 106
 14. KRAKÓW / 101
 15. KOLSKI / 95
 16. PILSKI / 89
Gminy:
 1. M. CZĘSTOCHOWA / 124
 2. M. LUBLIN / 119
 3. M. KRAKÓW / 101
 4. M. ZABRZE / 73
 5. KONOPISKA / 70
 6. WROCŁAW-FABRYCZNA / 65
 7. M. GLIWICE / 64
 8. JASŁO / 63
 9. PIASECZNO / 61
 10. ZIĘBICE / 60
 11. M. PRZEMYŚL / 58
 12. POCZESNA / 56
 13. BŁONIE / 55
 14. M. RADOM / 54
 15. SŁUPCA / 52
 16. GOLINA / 51

forma żeńska równa formalnie męskiej: Górniak

forma żeńska z sufiksem –owa, -ina/-yna: Górniakowa

forma żeńska z sufiksem –ówna, -anka: Górniakówna

komentarz: Formant -owa tworzy nazwiska odmężowskie, zaś formant -ówna odojcowskie. Obecnie nazwiska w takim kształcie kobiety używają zwyczajowo.

 • Górniak 1564, XVIII AntrP I 567
 • Górniok 1739 AntrP I 567
 • Jacobus Gurniak 1797 GóSan 143

 • od wyrazu pospolitego
  • przezwiskowe
   Górniak, od ap. górniak 'góral; górnik' SW, SGP
 • od nazwy własnej
  • odimienne
   lub Górni-ak, od n. os. Górny, zob. Górny

 • derywowane
  • z sufiksem
   Górni-ak; suf. -ak pierwotnie w funkcji patronimicznej (odojcowskiej)
 • niederywowane
 • lub Górniak < ap. górniak

Górniok (zob.), Gorniak, Gurniak

Wariant Górniok z gw. śląskim -ok; Gorniak, Gurniak - odmianki graficzne

Poza Polską notowane w formie adaptacji graficznych Gorniak, Gurniak.

 • Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku / rok: 2007/ tom: I
 • H. Górny, Nazwiska mieszkańców wybranych miejscowości dawnej ziemi sanockiej w świetle interferencji etniczno-językowej (XV-XIX w.) / rok: 2004