PIETREK

Ogólna liczba: 832

Kobiety: 446

Mężczyźni: 386

Ranga: 7036

Województwa
 1. ŚLĄSKIE / 605
 2. OPOLSKIE / 127
 3. ZACHODNIOPOMORSKIE / 27
 4. WIELKOPOLSKIE / 24
 5. DOLNOŚLĄSKIE / 16
 6. MAŁOPOLSKIE / 11
 7. MAZOWIECKIE / 7
 8. ŚWIĘTOKRZYSKIE / 7
 9. LUBUSKIE / 3
 10. POMORSKIE / 2
 11. KUJAWSKO-POMORSKIE / 1
 12. LUBELSKIE / 1
 13. ŁÓDZKIE / 1
Powiaty:
 1. CHORZÓW / 88
 2. LUBLINIECKI / 83
 3. TARNOGÓRSKI / 57
 4. OPOLSKI / 49
 5. RUDA ŚLĄSKA / 47
 6. ZABRZE / 39
 7. KATOWICE / 36
 8. GLIWICKI / 35
 9. PIEKARY ŚLĄSKIE / 28
 10. GLIWICE / 28
 11. RYBNIK / 27
 12. ŚWIĘTOCHŁOWICE / 26
 13. PSZCZYŃSKI / 20
 14. OPOLE / 18
 15. OBORNICKI / 18
 16. BYTOM / 18
Gminy:
 1. M. CHORZÓW / 88
 2. KOSZĘCIN / 66
 3. M. RUDA ŚLĄSKA / 47
 4. M. ZABRZE / 39
 5. M. KATOWICE / 36
 6. M. PIEKARY ŚLĄSKIE / 28
 7. M. GLIWICE / 28
 8. M. RYBNIK / 27
 9. TARNOWSKIE GÓRY / 27
 10. ŁUBNIANY / 26
 11. M. ŚWIĘTOCHŁOWICE / 26
 12. M. BYTOM / 18
 13. M. OPOLE / 18
 14. PSZCZYNA / 15
 15. KNURÓW / 15
 16. SOŚNICOWICE / 15

forma żeńska równa formalnie męskiej: Pietrek

forma żeńska z sufiksem –owa, -ina/-yna: Pietrkowa

forma żeńska z sufiksem –ówna, -anka: Pietrkówna

komentarz: Formant -owa tworzy nazwiska odmężowskie, zaś formant -ówna odojcowskie. Obecnie nazwiska w takim kształcie kobiety używają zwyczajowo.

 • Petrus Petrek 1538 AntrP III 320
 • Z ... Małgorzatąm (!) Pietrkowną 1618 AntrP III 321
 • Marina Pietrkowa 1732 AntrP III 321
 • Paul Pietrek, szewc 1887 NOpol 199

 • od nazwy własnej
  • odimienne
   Pietr-ek, od n. os. Pietr, Piotr, zob. Piotr

 • derywowane
  • z sufiksem
   Pietr-ek; suf. -ek w funkcji deminutywnej lub patronimicznej

Poza granicami Polski także w formie adaptacji graficznej Pietreck.

 • Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku / rok: 2011/ tom: III
 • D. Lech, Nazwy osobowe dziewiętnastowiecznych mieszkańców Opola / rok: 2004