JEZIOR

Ogólna liczba: 598

Kobiety: 310

Mężczyźni: 288

Ranga: 9757

Województwa
 1. LUBELSKIE / 208
 2. PODKARPACKIE / 142
 3. ŚLĄSKIE / 48
 4. MAŁOPOLSKIE / 45
 5. DOLNOŚLĄSKIE / 32
 6. WIELKOPOLSKIE / 27
 7. MAZOWIECKIE / 26
 8. KUJAWSKO-POMORSKIE / 22
 9. WARMIŃSKO-MAZURSKIE / 17
 10. POMORSKIE / 17
 11. PODLASKIE / 5
 12. LUBUSKIE / 4
 13. ŁÓDZKIE / 4
 14. OPOLSKIE / 1
Powiaty:
 1. LUBARTOWSKI / 107
 2. ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI / 84
 3. LUBLIN / 42
 4. DĘBICKI / 28
 5. PARCZEWSKI / 22
 6. WROCŁAW / 17
 7. PILSKI / 12
 8. JASIELSKI / 12
 9. KRAKÓW / 11
 10. OSTRÓDZKI / 10
 11. KŁOBUCKI / 10
 12. TARNOWSKI / 10
 13. PIASECZYŃSKI / 9
 14. CHRZANOWSKI / 9
 15. M.ST.WARSZAWA / 9
 16. ZŁOTOWSKI / 9
Gminy:
 1. LUBARTÓW / 67
 2. ROPCZYCE / 57
 3. M. LUBLIN / 42
 4. FIRLEJ / 24
 5. WIELOPOLE SKRZYŃSKIE / 22
 6. DĘBICA / 22
 7. PIŁA / 12
 8. KAMIONKA / 11
 9. M. KRAKÓW / 11
 10. PARCZEW / 11
 11. WRĘCZYCA WIELKA / 10
 12. PIASECZNO / 9
 13. JASŁO / 9
 14. ZŁOTÓW / 9
 15. CHRZANÓW / 7
 16. LĘDZINY / 7

forma żeńska równa formalnie męskiej: Jezior

forma żeńska z sufiksem –owa, -ina/-yna: Jeziorowa

forma żeńska z sufiksem –ówna, -anka: Jeziorówna

komentarz: Formant -owa tworzy nazwiska odmężowskie, zaś formant -ówna odojcowskie. Obecnie nazwiska w takim kształcie kobiety używają zwyczajowo.

 • Augustyn Iezer 1450 SSNO II 484

 • od wyrazu pospolitego
  • przezwiskowe
   Jezior, od gw. ap. jezór, jeziór 'język' SW, SGP
  • inne
   lub Jezior, od ap. jezioro 'naturalny zbiornik wody stojącej' Sstp, SXVI

 • derywowane
  • z końcówką fleksyjną w funkcji formantu
   Jezior-ø

 • Słownik staropolskich nazw osobowych / rok: 1968/ tom: II